Image

Aktiviteter

Flerdagsreträtter

Vad är en reträtt?

En reträtt är en tid som man tillbringar borta från de vardagliga sysslorna. Där kan du helt i din egen takt be och tänka över hur du kan leva enligt din tro som student, på arbetet, i familjen och bland dina vänner.
Tillfället till enskild bön och inre samling under reträtten hjälper dig att betrakta olika aspekter av ditt liv, lära känna dig själv bättre och upptäcka hur du kan växa som människa.

Hur går en reträtt till?

Betraktelser och föredrag leder dig in i den katolska trons mittpunkt. Detta varvas med tid för egen bön och eftertanke, samvetsrannsakan och andra andliga andakter (t ex den heliga mässan, rosenkransbönen och korsvägen).
Den som vill kan även bikta sig och/eller få ett enskilt samtal med prästen om sitt liv och få personlig vägledning.

Låt oss komma ihåg att det är betraktandet av Jesu ansikte, den dödes och uppståndnes, som återställer vår mänsklighet, också när den är sönderslagen av livets utmattning eller märkt av synden. Vi ska inte försöka tämja kraften från Kristi ansikte.

Påven Franciskus

Datum

för kvinnor

        22-25 november 2018 (för vuxna på svenska)
        14-17 februari 2019 (för vuxna på svenska)
        15-17 mars 2019 (för vuxna på svenska)
        4-7 april 2019 (för vuxna på svenska)
        25-28 april 2019 (för vuxna på spanska)

Tider

Alla reträtter börjar ankomstdagen kl 18.00 och slutar avresedagen kl 15.00.

Pris: 2.600 kr (3 nätter) och 2.100 kr (2 nätter) för vuxna
          800 kr för ungdomar

för män

       26-28 oktober 2018 reträtt för vuxna
       16-18 november 2018 reträtt för unga
       30-2 nov/dec 2018 reträtt för vuxna (spanska)
       25-27 januari 2019 reträtt för vuxna
       8-10 februari 2019 reträtt för unga
       11-15 mars 2019 reträtt för präster
       22-24 mars 2019 reträtt för vuxna

Tider

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 12.00 (reträtterna för ungdomar kl 18.00) och slutar avresedagen kl 16.30.

Pris: 2.100 kr för vuxna
          800 kr för ungdomar

Full avgift erläggs även om deltagaren inte stannar hela tiden ut och betalas in senast en vecka innan reträttens början.

Anmälan och betalning

sker via e-post till info@surahammarsherrgard.org och genom insättning av aktuellt belopp på nedanstående pg / bg

För kvinnor
pg 28 27 81-4 / bg 5490-8579
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 2602827814

från utlandet: Konto Stiftelsen Ateneum
Nordea bank
105 71 Stockholm
Smålandsgatan 17
IBAN: SE64 9500 0099 6042 0053 8173
BIC/SWIFT: NDEASESS

För män
pg 70 98 96-5 (för ungdomar)
pg 51 41 44-5 (för vuxna)
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 1805141445

från utlandet: Konto Lärkstadens vänner
Nordea bank
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0514 1445
BIC/SWIFT: NDEASESS

Vid anmälan ange:
• namn
• vilka datum du vill åka på reträtt
• telefonnummer
• e-post adress
• ev. allergi/särskild diet

Villkor för återbetalning av kursavgift:
Avbokning minst 1 månad före kursstart - hela kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning minst 1 vecka före kursstart - halva kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning inom en vecka före kursstart - ingen återbetalning

Internationella kurser i filosofi och teologi

21 maj till 13 juni 2019
14-20 juni 2019
27 juni till 20 juli 2019
22 juli till 14 augusti 2019
16-22 augusti 2019
23-29 augusti 2019
30 augusti till 5 september 2019
8-20 september 2019