Image

Om oss

Surahammars Herrgårdens huvudman är Stiftelsen Ateneum vars ändamål är att främja utbildning.

Verksamheten går ut på att ge alla intresserade möjlighet att utvecklas som person samt bredda sina kunskaper och färdigheter inom olika områden.

Utbildningen bygger på den kristna människosynen, men är öppen för alla, oavsett samfundstillhörighet eller livsåskådning.

Surahammars Herrgård är ett forum för en berikande dialog som leder till respekt för andras frihet och en öppen attityd gentemot andras åsikter.

Den andliga utbildningen är anförtrodd åt Opus Dei, en katolsk själavårdsinstitution. Dess uppdrag är att sprida budskapet om att arbetet och de vardagliga omständigheterna utgör ett tillfälle till att möta Gud, tjäna andra och förbättra samhället.